Wielki sukces licealisty z Zaklikowa

Uczeń klasy drugiej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie, Konrad Topolski, zajął I miejsce (ex aequo z uczniem z ZS w Rybniku) oraz honorowy tytuł „hiperon’ w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2015”.

To duży sukces naszego licealisty i przygotowującej go do konkursu nauczycielki fizyki, pani Elżbiety Marchut – Mazurek, zważywszy na to, że w konkursie uczestniczyło ponad 12 tysięcy uczniów z prawie 1100 szkół (patrz: http://www.lwiatko.org/ ) i że tytuł „hiperon” otrzymało w kraju tylko czterech uczniów klas drugich liceum.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Patronat honorowy sprawują: Polskie Towarzystwo Fizyczne – Oddział Krakowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pismo „Foton” dla nauczycieli i studentów fizyki wydawane przez Instytut Fizyki UJ oraz PTF i Wydawnictwo Zamkor.

Konkurs „Lwiątko” wzorowany jest na popularnym matematycznym „Kangurze”. Uczeń przez 75 minut rozwiązuje 30 zadań, wybierając do każdego z nich jedną z pięciu proponowanych odpowiedzi.

Musi zatem wykazać się nie tylko szeroką i precyzyjną wiedzą, ale i niesamowicie szybkim tempem pracy. Sama nazwa konkursu „Lwiątko” – po ukraińsku „Levenja” pochodzi od Lwowa, gdzie właśnie w 2001 roku wśród nauczycieli „uniwersyteckiego” liceum narodził się pomysł zorganizowania konkursu.

Warto podkreślić, że Konrad Topolski w 2012 roku, jeszcze jako uczeń Publicznego Gimnazjum w Zaklikowie, w konkursie „Lwiątko” zajął II miejsce w kraju i uzyskał tytuł „hiperon”.

Konradowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.