Nawałnica nad Powiatem Stalowowolskim

W Zaleszanach uległo uszkodzeniu 4 poszycia dachowe na domach mieszkalnych oraz 1 stodole, natomiast w Dzierdziówce jeden dach na budynku mieszkalnym oraz 2 stodołach. Ponadto na terenie gminy Radomyśl nad Sanem w miejscowości Wola Rzeczycka został zerwany jeden dach na budynku mieszkalnym. W miejscowości Turbia (gm. Zaleszany) doszło do pożaru budynku mieszkalnego w wyniku uderzenia pioruna.

Od godziny 23:00 w dniu 19 lipca 2015 roku na terenie gminy Zaleszany działania prowadziły 4 zastępy PSP z Komendy Powiatowej PSP ze Stalowej Woli oraz 16 zastępów OSP z terenu gminy Zaleszany oraz Radomyśl nad Sanem. Obradował Gminny Zespół zarządzania Kryzysowego.  Ponadto na terenie Woli Rzeczyckiej działania zabezpieczające prowadziła jednostka OSP Radomyśl nad Sanem.

Około północy do działań ratowniczych przyłączyło się Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Stalowej Woli. Z Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego wydano 30 plandek dla zabezpieczenia budynków przed dogłębnym zalaniem przez opady deszczu. Zabezpieczenie budynków odbywało się do godzin rannych w dniu 20 lipca 2015 roku siłami druhów strażaków z PSP i OSP.

Prowadzona akcja ratownicza uwidoczniła mankamenty w przygotowaniu do natychmiastowego reagowania w postaci:

  • niezabezpieczenia Gminnych Magazynów Przeciwpowodziowych w dostateczną ilość sprzętu (plandek) umożliwiającego natychmiastowe podjęcie akcji,
  • trudności w uruchomieniu zasobów GCZK i magazynów przeciwpowodziowych na niektórych gminach .

W/w mankamenty w sytuacji zagrożenia nawałnicami w okresie letnim powinny być natychmiast usunięte.

W godzinach dopołudniowych 20 lipca br. na miejsce zdarzenia udała się komisja w składzie:

  1. Wicestarosta Stalowowolski,
  2. przedstawiciele KP PSP w Stalowej Woli,
  3. przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli,
  4. przedstawiciel Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli,
  5. przedstawiciele Urzędu Gminy Zaleszany.

Zadaniem Komisji będzie ocena:

  1. wykonanych zabezpieczeń  na uszkodzonych budynkach i ewentualne wskazanie usterek w celu ich usunięcia,
  2. ocena stanu budynków pod względem możliwości do ich użytkowania,
  3. ogólna ocena strat

Zgodnie z procedurami zarządzania kryzysowego Wójtowie Gmin: Zaleszany oraz Radomyśl nad Sanem w dniu dzisiejszym maja obowiązek powołanie Komisji oceniającej straty poniesione przez poszczególnych właścicieli posesji, sporządzenie protokołów strat i ich przeslanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Jak deklarował zastępca tego wydziału – Jakub Dzik w rozmowie z Inspektorem  ds. BHP, Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli – Kamilem Kuśmidrem, poszkodowani w nawałnicy z 19/20 lipca 2015 roku mogą liczyć na zapomogi ze środków Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej.

Kierownik Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli
Jacek Pamuła