Zakończona ulica Przemysłowa

Prace nad przebudową ulicy Przemysłowej ruszyły w marcu tego roku. Projekt, którego inwestorem był Powiat Stalowowolski, pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R – ul. Przemysłowej w Stalowej Woli – etap I” to duża i skomplikowana inwestycja. W jej ramach przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 1,3 km. Co ważne, wydzielono ruch pieszy i rowerowy (ciąg pieszy szer. 1,5 m, ścieżka rowerowa o szer. 2,0 m na całej długości drogi po stronie lewej i ciąg pieszy szer. 1,5 m na długości 85 m po stronie prawej) oraz wybudowano dwie zatoki autobusowe. Cała droga została oświetlona. „Cieszę się, że tę ważną inwestycję udało się zrealizować bez większych problemów i zgodnie z planem, ta droga była długo wyczekiwana przez wszystkich mieszkańców” – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W ramach inwestycji na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej z ul. Niezłomnych wybudowano rondo, a na skrzyżowaniu z ul. Przemysłową Boczną skrzyżowanie skanalizowane. „Ważny jest fakt, że ta inwestycja z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i usprawni ruch w tym rejonie” – stwierdza wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys.

Również w ramach projektu wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi odwadniającymi nawierzchnię wybudowanej ulicy. Zakres prac obejmował także przebudowę instalacji podziemnych. Przebudowano odcinki sieci wody, kanalizacji sanitarnej, sieć gazową i teletechniczną, a także przebudowano kolizje energetyczne. „Możemy sobie podziękować za wzajemną współpracę, Miasta i Powiatu. Ta ulica nabrała nowego charakteru, inwestycja była prowadzona równolegle wraz z Przemysłową Boczną, to z pewnością usprawni komunikację” – podsumował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Koszt realizacji zadania wyniósł 6 904 648 zł, w tym dofinansowanie pozyskane w ramach wieloletniego programu pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości 2 731 373 zł. Gmina Stalowa Wola dofinansowała zadanie, ponosząc koszty budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy podziemnych instalacji sanitarnych w wysokości 3 050 660 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A z Kraśnika oraz PBI WMB Sp. z o.o. i PBI Sprzęt Sp. z o.o. z Sandomierza.