Dobre wyniki naszych maturzystów

– W skali całego kraju odsetek licealistów którym udało się zdać maturę, wyniósł w tym roku 85,2 %, podczas gdy w naszych liceach egzamin dojrzałości zaliczyło ogółem 91,6 % uczniów. Rewelacyjnie spisali się zwłaszcza maturzyści z LO im. Komisji Edukacji Narodowej, którzy osiągnęli ogółem zdawalność na maturze na poziomie aż 98,9 %. To fantastyczny wynik, tym bardziej że to duża szkoła, w której w sumie na 272 zdających, matury nie zdało w tym roku tylko 3 osoby – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Nie ukrywa on zresztą, że jest zadowolony również z wyników matur w pozostałych liceach. – Wszystkie zanotowały postęp i to duży: w ZSP Nr 1 odsetek uczniów, którzy zdali maturę wzrósł z 56 % w 2015 roku do 78,2 % w roku obecnym. Analogicznie, w ZSP Nr 2 ten odsetek wzrósł z 63 % do 86,2 %. Mamy więc powody do zadowolenia – mówi Janusz Zarzeczny.

Słabsze wyniki zdawalności matur odnotowano w technikach, ale to ogólnopolska tendencja. Podczas gdy średnia krajowa uczniów technikum którym udało się zdać maturę, wyniosła w tym roku 68,4 %, to w Powiecie Stalowowolskim jest ona niewiele niższa i wynosi 67,3 %. W rozbiciu na poszczególne placówki wygląda to następująco: ZSP Nr 1 – 94,7 %, ZSP Nr 2 – 65,8 %, ZSP Nr 3 – 68,8 %, CEZ – 64,3 %.