Sytuacja oświatowa w Powiecie

W minionym roku szkolnym zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stalowowolski wyniosła 85, 40 %. Na tym tle najlepiej wypadli uczniowie LO im. KEN, gdzie zdawalność wyniosła 100%.

Na konferencji podsumowano także rekrutację uczniów do szkół. W tym roku szkolnym uruchomiono łącznie 40 oddziałów, najwięcej bo po 9 utworzono w LO im. KEN, ZSP nr 2 oraz CEZ. Łącznie naukę w klasach pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat rozpoczęło 1056 uczniów. Co warte podkreślenia, 339 uczniów pochodzi spoza naszego powiatu – „cieszy nas to, że uczniowie mieszkający poza powiatem stalowowolskim wybierają nasze szkoły ponadgimnazjalne. To świadczy o jakości kształcenia i dobrych warunkach, jakie im stwarzamy. Warto dodać, że coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi cieszy się szkolnictwo zawodowe. W tym roku uruchomiliśmy 13 oddziałów liceum i 27 oddziałów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej” – mówił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Obecny na konferencji Andrzej Gargaś, członek Zarządu Powiatu, podsumował projekty edukacyjne realizowane w szkołach. – „Dzięki takim programom jak np. Erasmus+ i wsparciu środków zewnętrznych uczniowie naszych szkół mieli okazję odbyć zagraniczne praktyki i staże, a takie doświadczenie w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne”. Projekty edukacyjne realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych opiewają na łączną kwotę 465 786,00 euro.

Warto podkreślić, że nowy projekt pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” uzyskał dofinansowanie w ramach RPOWP. Wartość projektu wynosi ogółem 5 612 042,48 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Wsparciem zostaną objęci uczniowie ZSP1, ZSP2, ZSP3, CEZ oraz CKUiODiDZ. – „W ramach projektu uczniowie m in. odbędą staże i praktyki, nauczyciele przejdą szkolenia, doposażone zostaną także 34 pracownie kształcenia zawodowego” – poinformował Andrzej Gargaś. Projekt będzie realizowany od września 2016 roku do października 2019 roku.

W tym roku sporo działo się i dzieje także w oświacie pod względem inwestycji. „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP nr 2 oraz przebudowa sali gimnastycznej to jedne z ważniejszych inwestycji oświatowych na łączną kwotę blisko 1, 5 mln złotych – mówił wicestarosta stalowowolski Mariusz Sołtys. „Bardzo ważne inwestycje przeprowadziliśmy także w Zespole Szkół nr 6 Specjalnych, tam powstał plac zabaw specjalnie przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami za kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Co ważne udało nam się także uzyskać dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły”.

Ale to nie wszystkie inwestycje. W tym roku w ZSP nr 3 rozbudowano łącznik i przebudowano pomieszczenia, dzięki czemu powstały m.in. dwie dodatkowe sale dydaktyczne. Realizacja tej inwestycji umożliwiła opuszczenie przez Szkołę budynku przy ul. Jagiellońskiej. W trakcie ukończenia jest również budowa ścieżek edukacyjnych oraz ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP 3.

Natomiast przy LO im. KEN wraz z początkiem września rozpoczęła się budowa boiska do piłki nożnej. Wartość zadania po przetargu wynosi 574 287 zł. „Warto zaznaczyć, że na każdą z tych inwestycji Powiat Stalowowolski otrzymał dofinansowanie” – podsumował wicestarosta Mariusz Sołtys.

Jedna z najważniejszych inwestycji na lata 2016-2017 to termomodernizacja czterech budynków szkolnych: ZSP 1, ZSP 3, CKUiODiDZ wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz CEZ na łączną kwotę 13 380 786 z czego dofinansowanie w ramach RPOWP to 8 663 779 zł.

Pobierz:
Prezentacja Inwestycje w jednostkach oświatowych
Prezentacja Szkolnictwo Ponadgimnazjalne

{gallery}03oswiata{/gallery}