Powołano Radę Programową Wydziału Mechaniczno-Technologicznego w Stalowej Woli

Rada Programowa jest ciałem doradczym wspierającym działania Wydziału Mechaniczno-Technologicznego, a jej podstawowym celem jest powiązanie środowiska naukowego z władzami miasta i powiatu w celu dostosowania procesów dydaktycznych dla potrzeb lokalnego środowiska biznesowego. Akty powołania wręczono członkom Rady Programowej w dniu 8 lutego, a odbierali je oni z rąk rektora PR prof. Tadeusza Markowskiego oraz dziakana WMT, dr hab. Aleksandra Mazurkowa.

W skład Rady Programowej weszli: Mariusz Sołtys (Powiat Stalowowolski), Bartłomiej Zając (Huta Stalowa Wola), Mirosław Surowaniec (HSW), Jacek Krzykwa (LiuGong Dressta Machinery), Zygmunt Cholewiński (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna), Robert Fila (TSSE), Stanisław Cisek (Tauron Wytwarzanie), Jacek Krupa (Uniwheels), Tomasz Grochowski (Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe), Piotr Żyjewski (Centrum Edukacji Zawodowej), Tadeusz Proszowski (Mista) oraz Antoni Kłosowski (Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców).

Akty powołania na członków honorowych Rady Programowej otrzymali natomiast: senator RP Janina Sagatowska, rektor Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Markowski, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny oraz starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.