Powiatowy konkurs recytatorski "Rok rzeki Wisły"

Celem konkursu jest pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy nt. rzeki Wisły, jej historii i kulturowym potencjale, podniesienie kompetencji twórczych dzieci i młodzieży w zakresie edukacji literackiej i teatralnej, wzbogacenie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Powiatu Stalowowolskiego oraz integracja dzieci z różnych szkół Powiatu.

Zasady uczestnictwa:
a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu Stalowowolskiego
b) Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych uczniowie klas I-III gimnazjów
c) Łączny czas trwania prezentacji jednego recytatora nie może przekraczać 10 minut
d) Zadaniem uczestnika jest prezentacja wybranego przez siebie utworu z całego bogactwa polskiej literatury traktującej o rzece Wiśle
e) Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji (wiersz, balladę tren, fraszkę sonet, fragment prozy)
f) Zainteresowani udziałem w konkursie uczniowie wymienionych klas powinni zgłosić chęć uczestnictwa swoim nauczycielom/opiekunom wypełniając kartę zgłoszenia i przesyłając ją na adres:
GMINNE CENTRUM KULTURY W RADOMYŚLU NAD SANEM Z SIEDZIBĄ W CHWAŁOWICACH, BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHWAŁOWICACH,
CHWAŁOWICE 132, 37-455 RADOMYŚL NAD SANEM z dopiskiem „ KONKURS RECYTATORSKI”

Zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do Biblioteki Publicznej w Chwałowicach lub na adres e-mail: gbpradomysl@wp.pl do 17 kwietnia 2017 roku.

Formularz zgłoszeniowy stanowi złącznik nr 1 do regulaminu (pobierz).