Budynek CKUiODiDZ już po remoncie

Zadanie realizowano w dwóch etapach: pierwszy polegał na wymianie instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonaniu węzła cieplnego, a drugi był o wiele bardziej złożony, ponieważ obejmował m.in.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, izolację fundamentów i stropodachu, instalację systemów fotowoltaicznych, a także wymianę oświetlenia na LED-owe. – Mogę powiedzieć, że ta inwestycja to dla nas piękny prezent, ponieważ w tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli. CKU powstało w 1997 roku, a w 2008 przekształciło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego – zauważyła Maria Piekarz, dyrektor CKUiODiDZ, podczas oficjalnej prezentacji wyremontowanego obiektu, jaka odbyła się w dniu 6 października. – Dzięki tej inwestycji kadra może pracować, a uczniowie się kształcić w dużo lepszych warunkach. W salach jest dużo jaśniej i cieplej, mamy teraz pod tym względem prawdziwy komfort. Ma to dla nas duże znaczenie, ponieważ nowoczesna baza i świetnie przygotowani nauczyciele sprawiają, że nasza szkoła – wśród szkół dla dorosłych, jest najlepsza w regionie. Mamy bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, zwłaszcza zawodowych – dodała dyrektor Piekarz.

CKUiODiDZ to placówka państwowa i bezpłatna, a w swojej ofercie ma: szkołę podstawową dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum dla dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej), a także szkołę policealną dla dorosłych w zawodach: technik bhp, administracji, usług kosmetycznych, florysta i technik rachunkowości. Warto również wspomnieć o organizowanych przez CKUiODiDZ kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodach: fryzjer, florysta, kucharz, cukiernik, sprzedawca, prowadzenie rachunkowości, technik ekonomista, technik administracji, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Obecnie w CKUiODiDZ kształci się w sumie 508 uczniów.

Inną, kierowaną przez Powiat Stalowowolski instytucją, która funkcjonuje w zmodernizowanym obiekcie przy ulicy Hutniczej 12, jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. – Najmłodsi podopieczni naszej poradni to dzieci już w wieku 8-9 miesięcy, natomiast najstarsi do nastoletnia młodzież. Przekrój jest więc ogromny, tak jak i rodzaj problemów, z którymi się stykamy. Świadczymy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, doradztwo zawodowe, prowadzimy terapię rodzin. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i korzystamy w naszej pracy z najnowszych metod. I co niezwykle istotne – mamy doskonale wykwalifikowaną kadrę. Stale się rozwijamy, a jednocześnie stale rośnie zapotrzebowanie na nasze usługi. Nie przesadzę mówiąc, że nasza poradnia pęka w szwach – mamy rokrocznie około 1 700 klientów – mówiła podczas konferencji Marzena Łata, dyrektor stalowowolskiej PP-P.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny nie ukrywał, że jest pod wrażeniem funkcjonowania obydwu instytucji działających w zmodernizowanym pod względem energetycznym budynku. – Obie placówki – zarówno Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, a także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, to instytucje o bardzo dużym znaczeniu. Pierwsza pomaga uzupełnić wykształcenie, daje wiedzę i umiejętności potrzebne do funkcjonowania w życiu dorosłym tym osobom, które z różnych względów nie kontynuowały edukacji w innych placówkach oświatowych. A tu mają szansę to uzupełnić. Natomiast druga placówka, czyli funkcjonująca na 2 piętrze Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ma kolosalne znaczenie dla coraz większej grupy dzieci oraz ich rodziców. Chcę dać jasno do zrozumienia: CKUiODiDZ oraz PP-P to instytucje niezwykle ważne nie tylko dla Stalowej Woli, w której są zlokalizowane, ale dla całego Powiatu Stalowowolskiego. Dlatego niezwykle się cieszę, że udało się poprawić i unowocześnić bazę, w której funkcjonują – mówił starosta Zarzeczny.

Inwestycja przeprowadzona w opisanym budynku ma w sumie wartość 1,39 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 871 260,90 zł. Warto zaznaczyć, że inwestycja jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia, jakim jest zadanie pn. “Modernizacja energetyczna  budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia, modernizacja energetyczna jest przeprowadzana również w innych szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski: ZSP Nr 1, ZSP Nr 3 oraz w CEZ-ie. Całkowita wartość tego potężnego zadania przekroczy 10 mln zł.

{gallery}CKU_Modern{/gallery}