Samorządy walczą o łącznik do obwodnicy

Chodzi oczywiście o łącznik komunikujący obwodnicę Stalowej Woli i Niska z ulicą Czarnieckiego w Stalowej Woli. Przygotowana koncepcja drogi obwodowej nie przewidywała łączenia jej z ulicą Czarnieckiego, która jest drogą powiatową. – Monitowaliśmy w tej sprawie w rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale bezskutecznie. Nasze apele o skomunikowanie ulicy Czarnieckiego pozostawały bez echa. Pomogła dopiero interwencja posła Rafała Webera, który wziął ten temat na barki i „wydeptywał” ścieżki do Ministra Infrastruktury i Budownictwa – Andrzeja Adamczyka. Dzięki temu pojawiła się realna szansa na budowę tego łącznika. To kluczowa sprawa, ponieważ budowanie obwodnicy bez tego łącznika, to z naszej perspektywy totalne nieporozumienie – tłumaczy starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Aby wspomnianą szansę na budowę łącznika wzmocnić i pokazać determinację samorządów, z inicjatywy prezydenta Stalowej Woli – Lucjusza Nadbereżnego, 6 października w stalowowolskiej Bibliotece Międzyuczelnianej zorganizowano wspólną sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego, Rady Miejskiej w Stalowej Woli oraz Rady Gminy Pysznica. – To historyczna sesja. Takich wspólnych obrad trzech samorządów jeszcze u nas nie było. To posiedzenie to również dowód na to, że samorządy mają wielką siłę i że o najważniejszych sprawach powinny mówić wspólnym głosem – mówił podczas sesji prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Podczas przeprowadzonego głosowania, Rada Powiatu Stalowowolskiego, Rada Miejska w Stalowej Woli oraz Rady Gminy Pysznica przyjęły wspólne stanowisko w sprawie połączenia obwodnicy Stalowej Woli i Niska z drogą powiatową nr 1024R, czyli ulicą Czarnieckiego w Stalowej Woli. Czytamy w nim m.in. o tym, iż „brak realizacji połączenia z obwodnicą dla mieszkańców Pysznicy, Stalowej Woli i całego Powiatu Stalowowolskiego stanowi poważny problem komunikacyjny, mający szczególne znaczenie dla komfortu życia naszych mieszkańców oraz kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Za połączeniem obwodnicy z drogą powiatową przemawia ważny interes publiczny oraz społeczny mieszkańców Stalowej Woli, Gminy Pysznica i całego Powiatu Stalowowolskiego. Poprzez połączenie obwodnicy z ul. Czarnieckiego nastąpi zmniejszenie natężenia ruchu na drogach przebiegających przez centrum miasta, szczególnie ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu na drogach lokalnych oraz zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców (obniżenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza). W ciągu ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli zlokalizowany jest most, który stanowi główną drogę komunikacyjną dla kilku samorządów oraz dojazd tysięcy samochodów do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej.

Przyjęte przez samorządy stanowisko zostanie przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a także Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.