Powiat Stalowowolski pozyskał wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania projektu jest fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne. Dostęp do rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Powiat Stalowowolski przeznaczy środki na realizację różnych zadań, które sa obecnie planowane.

Pierwsze z nich to: „Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.
Kwota dofinansowania: 695 307 zł
Całkowita wartość inwestycji: 695 307 zł

Kolejnym zadaniem jest: „Uruchomienie systemu kolejkowego wraz z rozbudową sieci elektrycznej i komputerowej w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli”. System przeznaczony jest dla interesantów Wydziału Komunikacji i Transportu.
Kwota dofinansowania: 135 828 zł
Całkowita wartość inwestycji: 135 828 zł

Informacja o przeznaczeniu środków na kolejne zadania będzie sukcesywnie uzupełniana.

Powiat Stalowowolski pozyskał kolejne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5 mln zł ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki dofinansowania zostaną przeznaczone na przygotowanie 4 piętra w nowym pawilonie szpitalnym dla oddziałów Kardiologicznego oraz Ortopedycznego w ramach inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kariologiczny wraz z wyposażeniem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”.

W ramach zadania w istniejącym budynku zostaną wykonane: roboty budowlane, wewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja gazów medycznych, klimatyzacja, instalacje elektryczne i teletechniczne. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie oddział ortopedyczny 21-łóżkowy i kardiologiczny 25-łóżkowy.

Przewidywany termin realizacji zadania: styczeń 2021 r. – luty 2022 r.