Ogłoszenie

20. 06. 03

W związku ze wznowieniem bezpośredniej obsługi interesantów, osoby, które otrzymały wezwanie do stawienia się osobiście w dniu 16 lub 17 marca 2020 roku w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w celu złożeniu oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły/szkół prowadzonych przez Ewę Piechowską w ramach Centrum Kształcenia „TORUS” w Stalowej Woli, proszone są o stawienie się w Starostwie Powiatowym w dniach 8.06.2020, 9.06.2020, 10.06.2020, 12.06.2020 w godz. 15.30 do 18.00 .

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy o zabranie dowodu osobistego.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- do budynku interesanci wpuszczani będą pojedynczo

- przed złożeniem dokumentu należy zdezynfekować ręce środkiem dostępnym w punkcie złożenia lub założyć rękawiczki jednorazowe

- należy mieć założoną maseczkę ochronną

- w kolejce przed budynkiem należy zachować odstęp pomiędzy innymi osobami co najmniej 2 m

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 15 643 36 25 lub 15 643-36-32.