Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość przy ul. Hutniczej 12

14. 10. 02

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 33/1 o powierzchni 0,7842 ha położona w obrębie 6 HSW Lasy Państwowe.

Cena wywoławcza niruchomości: 1 200 000,00 zł netto. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT, w wysokości 23%.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 120 000,00 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (Nadsański Bank Spółdzielczy) nr rachunku: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001 w terminie do dnia 03.12.2014r. Liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2014r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15 w sali 106

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15, pok. 311, tel. 15 643-36-27, 643-36-06 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30- 15.30.

Ogłoszenie o przetargu