Podziękowanie dla Marii Dekert

17. 04. 13

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego na ostatnim posiedzeniu złożył podziękowania pani Marii Dekert, która przez wiele lat kierowała Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. W ubiegłym roku pani Maria przeszła na emeryturę, wciąż jednak pozostaje bardzo aktywna na polu zawodowym.

Członkowie Zarządu na ręce pani Marii Dekert złożyli podziękowania za trud i zaangażowanie w wypełnianiu misji na rzecz drugiego człowieka, za sumienną, rzetelną pracę i wrażliwość na problemy innych. Ponadto Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nadanie pani Marii Dekert „Złotego Krzyża Zasługi” za ofiarną działalność publiczną spełniając czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść społeczeństwu w obszarze profilaktyki uzależnień, interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.