UWAGA! Nowe wzory wniosków "budowlanych"

15. 08. 26

Informujemy wszystkich inwestorów oraz projektantów że od dnia 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24-07-2015 rok w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 Do wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o pozwolenie na rozbiórkę  złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowe wzory wniosków: